Logo

Здружение на инфектолози

на Република Северна Македонија

image

Здружението на инфектолози на Република Северна Македонија организира редовни стручни, акредитирани состаноци, најмалку два пати годишно на кои се презентираат теми и новини од интерес не само за инфектолозите, туку и за колегите од останатите специјалности, како и за колегите од општа пракса и семјена медицина. Исто така здружението на инфектолози организира работилници и стручни предавања со истакнати имиња од медицната како од земјава така и со странски предавачи. До 2023 година во рамките на здржението се организирани шест конгреси на инфектолозите со меѓународно учество, при што последниот, VI-ти Конгрес на инфектолози со меѓународно учество беше одржан во ноември 2022 година.

Преку организирање на своите стручни состаноци, здружението на инфектолози на своите членови им овозможува континуирана медицинска едукација и обновување на веќе етаблираните знаења и вештини, како и увид во новите теоретски и практични сознанија како од областа на инфектологијата така и од на неа сродните гранки. Истовремено, членовите на ЗИМ со своите стручни настапи учестувале на многу домашни и меѓународни стручни состаноци, секции, семинари, симпозиуми и конгреси.


Во 1962 година е формирана Секцијата на Инфектолозите на СРМ при Македонското Лекарско Друштво, со седиште на Универзитетската Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, која во 1993 година прерасна во Здружение на Инфектолозите на Република Македонија-ЗИМ.

Досегашни претседатели на Здружението на инфектолозите на Македонија биле:

 • Проф. д-р Звонко Миленковиќ ,1994-1999 година;
 • Проф. д-р Љубомир Ивановски, 1999-2004 година;
 • Проф. д-р Виолета Груневска, 2004-2008 година;
 • Проф. д-р Снежана Стојковска 2008-2019 година.

 • Во 2019 година е избрано ново претседателство на Здружението на инфектолози на Република Северна Македонија, во состав:

  Димзова
  Науч. сор. д-р
  Марија Димзова

  Претседател

  Димзова
  Д-р Иван Видиниќ

  Секретар

  Димзова
  Ас. д-р Катерина Спасовска

  Благајник

  Членови на Управниот Одбор на ЗИМ се:

 • Науч. сор. д-р Марија Димзова - Претседател на ЗИМ,
 • Д-р Иван Видиниќ - секретар на Здружението
 • Ас. д-р Катерина Спасовска - благајник.
 • Прим. д-р Неџми Села,
 • Прим. д-р Дијана Шишкова
 • Прим. д-р Валентина Џартовска


 • ДОКУМЕНТИ

  Статут

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt impedit est voluptatem doloremque architecto corporis suscipit quidem ratione! Quis laborum nam optio dolorem doloremque ex nobis quibusdam ad quo dolores?

  Види PDF »

  Документ 2

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptate, illo, libero esse assumenda culpa consequatur exercitationem beatae odio praesentium nihil iste ipsum reiciendis pariatur. Recusandae, reiciendis quidem eaque aut ab.

  Види PDF »

  Документ 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Blanditiis, adipisci recusandae veniam laudantium distinctio temporibus eveniet dolorum earum iusto veritatis provident ducimus minima dolore quas vel omnis cumque voluptas quibusdam.

  Види PDF »


  ...

  Copyright © 2023 · All Rights Reserved · trench