Logo

Здружение на инфектолози

на Република Северна Македонија

image

3-тиот Конгрес на Здружението на инфектолози се одржа во Охрид,
во хотел Метропол, од 13-16 Јуни 2007.

Програма
ПРОГРАМА

на 3-тиот Конгрес

Превземете
Програма
ЗБОРНИК

на 3-тиот Конгрес

Превземете
...

Copyright © 2023 · All Rights Reserved · trench