Logo

Здружение на инфектолози

на Република Северна Македонија

image

6-тиот Конгрес на Здружението на инфектолози се одржа во Струга,
во хотел Дрим, од 11-13 Ноември 2022.

Програма
ПРОГРАМА

на 6-тиот Конгрес

Превземете
Програма
ЗБОРНИК

на 6-тиот Конгрес

Превземете
...

Copyright © 2023 · All Rights Reserved · trench