Logo

Здружение на инфектолози

на Република Северна Македонија

image

5-тиот Конгрес на Здружението на инфектолози се одржа во Охрид,
во хотел Метропол, од 27-30 Октомври 2016.

Програма
ЗБОРНИК

на 5-тиот Конгрес

Превземете
...

Copyright © 2023 · All Rights Reserved · trench