Logo

Здружение на инфектолози

на Република Северна Македонија

image

4-тиот Конгрес на Здружението на инфектолози се одржа во Охрид,
во хотел Метропол, од 3-6 Мај 2012.

Програма
ЗБОРНИК

на 4-тиот Конгрес

Превземете
...

Copyright © 2023 · All Rights Reserved · trench