Logo

Здружение на инфектолози

на Република Северна Македонија

image

Здружението на инфектолози со своите активности ја продолжува позитивната традиција на средби, размена на идеи, искуства и знаења.
Од 2023 година ЗИМ е асоцијативна членка на ESCMID-Европското Здружение за клиничка микробиологија и инфективни болести.

Се надеваме дека оваа страница ќе Ви биде од корист како извор на информации на стручен и колегијален план.

Срдечен поздрав!

Контакт

Адреса на Здружението :
Даме Груев 3, Градски Зид блок II,
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел: +389 91 228 224
e-mail: info@zim.org.mk

Контакт Управен Одбор

e-mail: marijadimzova@hotmail.com
e-mail: ividinic@yahoo.com
e-mail: kspasovskamk@yahoo.com
e-mail: dijanasiskova@yahoo.com
e-mail: dr.nexhmi@hotmail.com
e-mail: valentinadzartovska@yahoo.com

...

Copyright © 2023 · All Rights Reserved · trench