ZIM-logo

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНФЕКТОЛОЗИТЕ

НА МАКЕДОНИЈА

Најава

Corel Website CreatorПочитувани колеги,
имам чест да Ве поздравам и да го најавам
V-от Конгрес на инфектолозите на Македонија,
кој ќе се одржи од 27 до 30 октомври 2016 год., како и да Ве поканам да земете учество во неговата работа.
Инфекциите се дел од проблематиката на поголемиот број медицински дисциплини заради што очекувам присуство на колеги од различни специјалности.
Се надеваме дека изборот на темите во научната програма ќе даде одговори на повеќе интересни прашања и проблеми за поимањето и справувањето со инфек­тив­ни­те заболувања со кои речиси секојдневно се сретнуваме.
Истотака, актуелноста на анти-инфективната терапија, анти­микробната резистенција, болничките инфекции, дискусијата за старите, но и појавата на нови инфективни болести ќе Ве поттикне за активно учество на Конгресот каде ќе ги размениме нашите искуства и сознанија од областите на
инфектологијата.

Претседател на Организацискиот одбор
Проф. д-р Звонко Миленковиќ

Повеќе информации

 

Corel Website Creator
Corel Website Creator
Corel Website Creator
Почетна   За нас   Контакт   Настани   Photo Gallery   Photos   Конгреси   5-ти Конгрес   Организација   Абстракт   Пратено   Untitled11   4-ти Конгрес