ZIM-logo

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНФЕКТОЛОЗИТЕ

НА МАКЕДОНИЈА

markicka2
strelki1 strelki1a

Слики од Првата Инфектолошка школа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Слики од Отворањето на Конгресот

_IGP9803-m

_IGP9804-m

_IGP9805-m

_IGP9806-m

_IGP9807-m

_IGP9808-m

_IGP9809-m

_IGP9810-m

_IGP9811-m

_IGP9812-m

_IGP9814-m

_IGP9815-m

_IGP9817-m

_IGP9818-m

_IGP9822-m

_IGP9823-m

_IGP9824-m

_IGP9827-m

_IGP9828-m

_IGP9829-m

_IGP9833-m

_IGP9834-m

_IGP9835-m

_IGP9837-m

_IGP9840-m

_IGP9842-m

_IGP9844-m

_IGP9845-m

_IGP9846-m

_IGP9848-m

_IGP9849-m

_IGP9858-m

_IGP9859-m

_IGP9860-m

_IGP9861-m

Слики од работата на Конгресот

prezenteri (1)

prezenteri (2)

prezenteri (3)

prezenteri (4)

prezenteri (5)

prezenteri (6)

prezenteri (7)

prezenteri (8)

prezenteri (9)

prezenteri (10)

prezenteri (11)

prezenteri (12)

prezenteri (13)

prezenteri (14)

prezenteri (15)

prezenteri (16)

prezenteri (17)

prezenteri (18)

prezenteri (19)

prezenteri (20)

prezenteri (21)

prezenteri (22)

prezenteri (23)

prezenteri (24)

prezenteri (25)

prezenteri (26)

prezenteri (27)

prezenteri (28)

prezenteri (29)

prezenteri (30)

prezenteri (31)

prezenteri (32)

prezenteri (33)

prezenteri (34)

prezenteri (35)

prezenteri (36)

prezenteri (37)

prezenteri (38)

prezenteri (39)

prezenteri (40)

prezenteri (41)

prezenteri (42)

prezenteri (43)

prezenteri (44)

prezenteri (45)

prezenteri (46)

prezenteri (47)

prezenteri (48)

prezenteri (49)

prezenteri (50)

prezenteri (51)

prezenteri (52)

prezenteri (53)

prezenteri (54)

prezenteri (55)

prezenteri (56)

prezenteri (57)

prezenteri (58)

prezenteri (59)

prezenteri (60)

prezenteri (61)

prezenteri (62)

prezenteri (63)

prezenteri (64)

prezenteri (65)

prezenteri (66)

prezenteri (67)

prezenteri (68)

prezenteri (69)

prezenteri (70)

prezenteri (71)

prezenteri (72)

prezenteri (73)

prezenteri (74)

prezenteri (75)

prezenteri (76)

prezenteri (77)

prezenteri (78)

prezenteri (79)

prezenteri (80)

prezenteri (81)

prezenteri (82)

prezenteri (83)

prezenteri (84)

prezenteri (85)

prezenteri (86)

prezenteri (87)

prezenteri (88)

prezenteri (89)

prezenteri (90)

prezenteri (91)

prezenteri (92)

prezenteri (93)

prezenteri (94)

prezenteri (95)

prezenteri (96)

prezenteri (97)

prezenteri (98)

prezenteri (99)

prezenteri (100)

prezenteri (101)

prezenteri (102)

prezenteri (103)

prezenteri (104)

prezenteri (105)

prezenteri (106)

prezenteri (107)

prezenteri (108)

prezenteri (109)

prezenteri (110)

prezenteri (111)

prezenteri (112)

prezenteri (113)